Una selecció de 12 recursos tecnològics per treballar amb infants autistes

Anna Torralbo

Per a familiars i professional la tasca de trobar programes adequats o concrets per infants amb TEA pot ser una quimera. Per això hem realitzat una recerca d'aquells programes i aplicacions més recomanats i ben valorats

Els conflictes: una perspectiva institucional

Xavier Besalú: Els docents, a través per exemple de l'acció tutorial, s'han d'erigir com "entrenadors" competents per educar en i per als conflictes


La ferida narticista en l'educació dels homes: la superioritat com a fórmula d'èxit

Elena Simón: Ells viuen una enorme contradicció, com una ferida narcisista. Els nois, encara ara i de forma massiva, reben forts missatges socialitzadors sobre la superioritat com a fórmula d'èxit.


"La meva escola és formidable perquè no fem reunions": on queden els processos participatius?

Jaume Martínez Bonafé: Si quan vaig a la reunió del Claustre ja sé que res canviarà, perquè tot discorre a l'interior d'un camp de joc marcat per avançat, és molt difícil il·lusionar-se pel que encara es desconei

EL BLOG DE SENDERI

Què passa amb l’educació en valors?

Redacció - El Diari de l'Educació

Estem en un canvi d'època, moltes coses han envellit, algunes mai no van anar prou bé i altres han quedat inservibles davant tota mena de transformacions socials

EL BLOG DE L'EDUCACIÓ LOCAL

"Si pensem en noves maneres d’arribar als alumnes, tindrem més oportunitats de no perdre’ls"

Redacció - El Diari de l'Educació

Les escoles municipals de persones adultes s’organitzen per treballar plegades en la millora de l’educació al llarg de la vida.

Alumnes de Primària i Secundària accediran a préstecs per fer funcionar cooperatives

Mònica Bergós

La iniciativa de banca ètica Coop 57 finançarà els projectes amb aportacions de fins a 300 euros que els estudiants hauran de retornar amb interessos

EL BLOG D'EDUXARXA

Educadors de museus: una professió essencial però poc reconeguda

Carlota Porredon

Són una peça clau de l’activitat d’aquestes institucions, una figura essencial en la seva tasca educativa; tanmateix, es tracta d’una professió poc reconeguda i generalment força devaluada.

'Les démonds': Sobre les pors de la infantesa

Jaume Cela

Poques vegades he vist com la por que es manifesta a la infantesa estigui tan ben mostrada com en aquesta pel·lícula. El director té la traça de fer que algunes coses ben quotidianes i innocents es presentin sota l’ombra de la sospita

EL BLOG DE ROSA SENSAT

Dret a l’educació i tarifació social

Xavier Besalú

L’educació és un dret humà universal i, com a tal, ha de ser satisfet per les administracions públiques i sufragat a través d’un sistema impositiu suficient, progressiu, eficaç i just.

Treball infantil, violacions i pallisses als nens, l'altra cara de la fam a Somàlia

Icíar Gutiérrez

El desplaçament de la població castigada per la sequera ha elevat els nivells de violència contra els menors, segons denuncia Save The Children


Dia d'internet: com la connexió ens canvia socialment

Jordi Jubany: L’acompanyament actiu i responsable per part dels adults serà necessari per encarar temes tan complexos com són els continguts inapropiats, l’assetjament, l’usurpació de la identitat, la balena blava o la ciberseguretat.


La figura dels psicopedagogs als centres d'adults: clam que hem de fer sentir ben fort

Anna Soldevila Jaca: La figura del psicopedagog en els centres de formació de persones adultes és una figura que legalment no és prescriptiva, ni està contemplada. No existeix una bibliografia extensa relacionada amb aquesta qüestió


L'escola inclusiva: deures pendents de país

Óscar Martínez: L’educació de qualitat no només es redueix a la que es mesura i avalua amb els nens i nenes que responen a una normalitat estadística.


Política de rendes: on queda la infància?

Maria Truñó: No hem arribat a desenvolupar una política d’infància que doni amplis suports públics, entre d’altres amb una política de rendes que ponderi adequadament el fet de tenir menors d’edat a càrrec

La ciència espanyola també s'aprofita d'investigadors sense cobrar

Teguayco Pinto

No només passa a les cuines: l'escassetat de places i inversió obliga a molts investigadors a treballar gratis per poder competir per un lloc