Ajudem, aprenem… creixem!

Amb els programes de servei i voluntariat, els alumnes de l’Escola Sant Jaume FEP tenen l’oportunitat de cooperar, responsabilitzar-se, ser solidaris, exercir la ciutadania, experimentar el valor de l’esforç, empatitzar, planificar, innovar, ser creatius, resoldre problemes i créixer com a persones.

Xavi Prado
 
 
 

Alumnes de 4ESO fent el Joc dels Aliments amb Ed. Infantil per promoure el recapte. Foto: Escola Sant Jaume

Els Programes Aprenentatge-Servei (ApS) de l’escola Sant Jaume FEP. Una proposta integral d’educació en valors, educació emocional, emprenedoria i inclusió dels 3 als 18 anys van obtenir el 1r Premi Aprenentatge Servei. Ciutat de l’Hospitalet del Llobregat 2019 -Ed. Santillana

Aquest projecte neix a partir de la realitat de la nostra ciutat (L’Hospitalet del Llobregat) i del nostre barri (Collblanc-Torrassa), i per tal de donar resposta a les necessitats educatives dels nostres alumnes i del nostre entorn (amb la finalitat de millorar-lo). Des de ja fa uns 12 anys l’escola es planteja un curs rere un altre la revisió, actualització i la introducció de diversos projectes educatius de Servei a la comunitat i d’Aprenentatge-Servei (ApS) en les diferents etapes educatives (des de P-3 fins 2n Btx) en un projecte comú, transversal i integral basat en un model pedagògic que fomenta l’experimentació, la participació activa, la interdisciplinarietat i la cooperació.

Creiem fermament en l’efectivitat de l’aprenentatge entre iguals. Des de ja fa molts anys desenvolupem projectes en què els alumnes més grans es converteixen en un referent pels més petits de l’escola. En el dia a dia de l’escola, alumnes de cursos superiors apadrinen alumnes més joves; els hi organitzen activitats de lleure, d’aprenentatge, esportives… I pels alumnes més grans l’experiència  en alguns casos es converteix en un projecte d’emprenedoria en la qual ells organitzen la major part de les activitats, o s’organitzen per grups cooperatius per desenvolupar el projecte. En general sempre es treballa amb la metodologia de projectes, i sovint des d’un plantejament interdisciplinari.  I és a partir d’aquestes experiències que en els darrers  cursos desenvolupem a diversos nivells diferents Projectes Aprenentatge-Servei (ApS) i Serveis Comunitaris amb algunes entitats i institucions del barri,  la ciutat i el país.

Alguns dels projectes de l’escola es centren  en la mateixa escola i en la nostra comunitat educativa. És aquesta experiència prèvia de servei, d’ajuda i suport el que garanteix que els posteriors projectes ApS i Serveis Comunitaris es desenvolupin amb èxit. Així doncs, especialment  a ESO i Batxillerat desenvolupem diferents projectes ApS que es basen en un treball en xarxa amb altres entitats i institucions del barri i la ciutat. La integració del servei a la comunitat i les tasques de voluntariat amb l’aprenentatge de competències, valors, continguts i habilitats són la clau d’aquests projectes tan enriquidors pels alumnes i per la comunitat, donant resposta a necessitats reals del nostre entorn, i especialment amb les persones més vulnerables o amb més necessitats (en el nostre cas: malalts mentals, gent gran, gent que passa fam…)

Amb aquests programes de servei i voluntariat, els alumnes tenen l’oportunitat de cooperar, responsabilitzar-se, ser solidaris, exercir la ciutadania, experimentar el valor de l’esforç, empatitzar, planificar, innovar, ser creatius, resoldre problemes, créixer com a persones… tot aportant una millora a les persones i institucions amb qui col·laborem. Tots els projectes ApS que desenvolupem, així com altres iniciatives educatives de l’escola, es basen en el marc de la justícia social, l’educació en la solidaritat i la cooperació, la defensa dels drets humans i promouen el pensament crític, la consciència i el compromís social i la sensibilització vers el Medi Ambient i la sostenibilitat.

Un altre dels trets identitaris de la nostra escola és l’aposta per l’educació a la diversitat i l’escola inclusiva. Tenim alumnes amb necessitats educatives especials derivades d’una discapacitat física o intel·lectual o d’un trastorn psicològic. Des de  ja  fa 11 cursos disposem d’un SIEI (abans USEE), “Els Peixos / El Taller”, amb 10 alumnes, força integrats en la dinàmica del seu grup-classe i amb la vida de l’escola. Ells també són protagonistes d’alguns d’aquests projectes ApS de forma molt activa i significativa.

Alumnes de 4t d’ESO representant ‘Els superherois de la sang’ a ed. Infantil en el marc de l’Aps “Dóna sang, dóna vida” | Escola Sant Jaume

També vull destacar un altre dels pilars del nostre projecte educatiu que identifica i vertebra moltes de les nostres intervencions educatives, des de fa ja força temps: l’Educació Emocional i l’Educació en Valors. Entre altres, desenvolupem un programa d’Educació Emocional i Competències Socials des de P-3 fins 2n Btx que dóna coherència i facilita força aquesta proposta educativa. Tanmateix, darrerament hem anat introduint alguns projectes d’Emprenedoria en diferents nivells educatius que han enriquit força la nostra proposta educativa, i que també han col·laborat en millorar la nostra oferta de projectes ApS i Serveis a la Comunitat.

I, per suposat, l’escola sempre ha estat compromesa i oberta amb la comunitat, amb el barri, i amb la ciutat… entenent que el nostre projecte educatiu va més enllà de les parets de l’aula i es basa en un model  educatiu actiu, obert, participatiu, col·laboratiu i interdisciplinari amb l’objectiu de la innovació i la millora de la qualitat educativa.

Els projectes són força variats i diversos. En concret treballem els següents àmbits: acompanyament a l’escolarització (Creixem plegats,1r Btx amb Ed. Infantil; programa TEI de prevenció del bullying 4t ESO amb 1r ESO…); ajuda pròxima a altres persones (APS Banc Aliments; Creixem plegats,1r Btx amb Centre de Salut mental…); intercanvi generacional (Creixem plegats,1r Btx amb Residència d’avis; “Les àvies ens expliquen contes”…; Medi ambient (Projecte Setmana Verda, Taps solidaris, Eskamot verd…); solidaritat i cooperació (Projecte Setmana de la Solidaritat; Cursa solidària; Joves solidaris…); promoció de la salut (Projecte SIEI-fruita; APS Banc de sang…)

No oblidem tampoc la difusió i socialització d’aquests projectes per tal d’optimitzar-los i consolidar-los mitjançant xarxes socials i mitjans de comunicació. A tall d’exemple, un vídeo on mostrem algunes imatges dels projectes APS, així com les valoracions que en fan alguns dels alumnes:

I una notícia que es va emetre a TV L’Hospitalet sobre un dels projectes:

Xavi Prado
About Xavi Prado

Psicòleg escolar. Orientador psicopedagògic Escola Sant Jaume de l'Hospitalet (Fundació Escoles Parroquials). Contact: Twitter | More Posts

Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà.


*