Annabel Fontanet

Annabel Fontanet
About Annabel Fontanet

Mestra i pedagoga. Professora URL-Blanquerna -Formació Inicial Mestres. Grup Recerca PSITIC Contact: Twitter | More Posts

I si posem el focus en la formació inicial dels mestres?

06/11/2018 - Annabel Fontanet

Ja fa uns anys que un ampli sector social i especialment el món de l’educació reivindica la necessitat no només de reflexionar al voltant de quins són els reptes actuals de l’educació, sinó que cal actuar urgentment sobre els vigents models educatius abans que la desconnexió entre l’escola i la societat sigui irreversible.