Alejandro Tiana

Una universitat infrafinançada

05/10/2017 - Alejandro Tiana

Si es reconegués que les universitats espanyoles estan infrafinançades podríem dissenyar polítiques orientades cap al futur i així permetre que les universitats se situessin on legítimament poden aspirar a situar-se.