Alejandro Tiana

Promeses i realitats dels MOOC

10/11/2017 - Alejandro Tiana

Els MOOC, els cursos massius oberts, prometien revolucionar i democratitzar l’educació superior. No ho han aconseguit, però sí que suposen un bon exemple de canvi metodològic

Una universitat infrafinançada

05/10/2017 - Alejandro Tiana

Si es reconegués que les universitats espanyoles estan infrafinançades podríem dissenyar polítiques orientades cap al futur i així permetre que les universitats se situessin on legítimament poden aspirar a situar-se.