David Barba

David Barba
About David Barba

David Barba: professor emèrit de la Facultat de Ciències de l’Educació de la UAB, i membre del grup “Puntmat” Per a més informació sobre la nostra feina http://puntmat.blogspot.com.es/ http://appletspuntmat.blogspot.com.es/ More Posts

La rapidesa d’operacions matemàtiques: una activitat interessant?

14/10/2015 - David Barba

Actualment a forces escoles es proposa un tipus d’activitats de càlcul mental, que, en argot escolar, les mestres acostumen a anomenar “Fer Quinzet”. Aquestes activitats tenen el seu origen en la proposta que en Lluís Segarra i jo mateix –el grup El Quinzet– vàrem elaborar i introduir a la dècada dels 80.