Emma Cortés Maurel

Emma Cortés Maurel
About Emma Cortés Maurel

Coordinadora del programa Ciutat Jugable de l’Institut Infància i Adolescència. A través d’aquest programa acompanyem l’Ajuntament de Barcelona a desenvolupar una estratègia per tal que la ciutat ampliï, millori i diversifiqui les oportunitats de joc a l’espai públic per als infants i adolescents de la ciutat i, alhora, contribueixi a una millor vida comunitària. Contact: Twitter | More Posts