Elena Sintes Pascual

Què n’hem de fer de les vacances?

20/06/2014 - Elena Sintes Pascual

Catalunya i Espanya estan entre els països de l’OCDE amb menys dies lectius (176 dies) però amb un nombre d’hores anuals per sobre de la mitjana tant en l’educació primària (875) com, sobretot, en la secundària (1.050).