Francina Martí

I encara discutim si les TIC són bones o dolentes!

02/04/2014 - Francina Martí

Els docents encara practiquem (excepcions al marge, que també n’hi ha!) allò de l’ensenyar tal com em van ensenyar a mi. I per això encara fem servir la pissarra, digital o no, i el llibre de text, o no, com a única font d’informació, i com a única autoritat.

1 2