Josep Miquel Arroyo

Josep Miquel Arroyo
About Josep Miquel Arroyo

Llicenciat en Filologia Catalana i Màster de Formació de Professorat de Català per a Persones Adultes. Actualment, també és estudiant de doctorat. Treballa com a professor de llengua i literatura catalanes al Centre de Formació Permanent d'Osona Sud. Contact: Twitter | More Posts