Joan Badia

Joan Badia
About Joan Badia

Professor de secundària Contact: Twitter | More Posts

L’educació, un dret que encara cal reivindicar

10/04/2018 - Joan Badia

Reivindicar l’educació com un dret implica no només lluitar en favor de l’accés en pla d’igualtat a l’escolarització obligatòria sinó també per la qualitat educativa i, més enllà, per la necessitat d’atendre totes les barreres que impedeixen el ple desenvolupament d’infants i joves, en algunes de les quans en som responsables.