Jaume Carbonell

Jaume Carbonell
About Jaume Carbonell

Ha estat director de la revista Quaderns de Pedagogia i va treballar-hi com a redactor des dels seus inicis el gener de 1975. És professor de Sociologia de l'Educació a la Facultat d'Educació de la Universitat de Vic. Ha assessorat i dirigit diversos projectes editorials i ha escrit diversos articles i llibres. Treballa en qüestions relacionades amb la innovació educativa, l'escola pública, el professorat, història de l'educació, escola i entorn, i l'educació del futur. More Posts

Quina mena de consens educatiu?

09/09/2015 - Jaume Carbonell

Potser en un primer moment caldrà simplement aturar la llei Wert i restablir la LOE. Però, a la llarga, serà imprescindible propiciar un ampli debat educatiu per arribar al màxim consens polític i social per bastir una nova llei d’educació duradera. Aquest és el gran repte i també l’esperança.

Una escola nova per uns pobles lliures

09/07/2015 - Jaume Carbonell

Els organitzadors són conscients d’aquestes limitacions i per això subrratllen que es tracta d’una declaració provisional en no haver tingut temps de discutir-la gaire durant l’Escola d’Estiu

Junts: d’Infantil a Secundària

15/06/2015 - Jaume Carbonell

Quins avantatges tenen els centres que unifiquen i integren tots els nivells d’ensenyament, incloent fins i tot alguns cicles formatius? Se me n’acudeixen, almenys, aquests quatre.

Autonomia o control: en què quedem?

11/05/2015 - Jaume Carbonell

Quin sentit té impulsar el pluralisme pedagògic i, al mateix temps, imposar l’homogeneïtat avaluadora? Pel que sembla es vol prioritzar el control de l’Administració pel damunt de la confiança amb el professorat.

1 6 7 8 9