Jaume Carbonell

Jaume Carbonell
About Jaume Carbonell

Ha estat director de la revista Quaderns de Pedagogia i va treballar-hi com a redactor des dels seus inicis el gener de 1975. És professor de Sociologia de l'Educació a la Facultat d'Educació de la Universitat de Vic. Ha assessorat i dirigit diversos projectes editorials i ha escrit diversos articles i llibres. Treballa en qüestions relacionades amb la innovació educativa, l'escola pública, el professorat, història de l'educació, escola i entorn, i l'educació del futur. More Posts

Una escola nova per uns pobles lliures

09/07/2015 - Jaume Carbonell

Els organitzadors són conscients d’aquestes limitacions i per això subrratllen que es tracta d’una declaració provisional en no haver tingut temps de discutir-la gaire durant l’Escola d’Estiu

Junts: d’Infantil a Secundària

15/06/2015 - Jaume Carbonell

Quins avantatges tenen els centres que unifiquen i integren tots els nivells d’ensenyament, incloent fins i tot alguns cicles formatius? Se me n’acudeixen, almenys, aquests quatre.

Autonomia o control: en què quedem?

11/05/2015 - Jaume Carbonell

Quin sentit té impulsar el pluralisme pedagògic i, al mateix temps, imposar l’homogeneïtat avaluadora? Pel que sembla es vol prioritzar el control de l’Administració pel damunt de la confiança amb el professorat.

Bessonada pedagògica

26/01/2015 - Jaume Carbonell

Les revistes ‘Cuadernos de Pedagogía’ i ‘Perspectiva escolar’ celebren 40 anys. La línea editorial i els propòsits inicials segueixen sent els mateixos. Canvien els contextos però es mantenen les idees.

Les desigualtats fora de l’aula

10/12/2014 - Jaume Carbonell

Quants museus s’han deixat de visitar arreu? Quants centres ja no organitzen colònies o viatges d’estudi, un dels espais més educatius pel que fa a la socialització i al creixement multidimensional de la infància i l’adolescència?

Malaguanyats diners

07/10/2014 - Jaume Carbonell

L’aplicació de la LOMCE s’emporta 124,6 milions d’euros. Sí, per posar en marxa una Llei que només va comptar amb el suport parlamentari del PP.

Què se n’ha fet de la nova escola pública?

27/06/2014 - Jaume Carbonell

Val la pena rellegir la declaració per tal de veure, quaranta anys després, què és el que s’ha aconseguit, què s’ha enterrat sembla que quasi definitivament i quins avenços i retrocessos s’han anat experiment al llarg d’aquests anys

1 6 7 8 9