Joan M. Girona

Joan M. Girona
About Joan M. Girona

Mestre i psicopedagog Contact: Twitter | More Posts

La burocràcia se’ns menja

18/02/2019 - Joan M. Girona

Quina és la tasca prioritària per una direcció de centre? El director o directora hauria de ser el pal de paller on es puguin recolzar les persones que formen la comunitat educativa. Mai una reunió ni una gestió burocràtica hauria de passar per davant d’escoltar una criatura, un familiar o una mestra.

Volem treure bones notes! Avaluació per a què?

11/12/2018 - Joan M. Girona

Es torna a parlar força d’avaluació. La gran majoria estem acostumats a que ens posin notes o a posar-ne. Han estat molts anys fent-ho, unes quantes generacions ho han patit. Reflexionem-hi. La pressió de la nota existeix i molt. Prèviament o posterior, la pressió per arribar a la Universitat. Nota alta dóna prestigi, apropa als estudis superiors: la nota baixa no té prestigi i aboca a l’FP.

Nova formació per a la docència?

06/11/2018 - Joan M. Girona

S’ha iniciat un debat a partir d’una publicació del MIF (Programa de Millora i Innovació de la Formació de Mestres) sobre la ‘Millora de la formació inicial per a la docència’. Exposarem algunes reflexions que ens ha suggerit la seva lectura.

Alumnat competent o competitiu?

09/04/2018 - Joan M. Girona

No és bo convertir l’escolarització en un intent d’homogeneïtzar l’alumnat i segregar-lo alhora en pro de l’excel·lència no equitativa. No és bo convertir l’ensenyament obligatori en una carrera d’obstacles que supera qui més s’adapta al sistema. Cal fer canvis en pro de la capacitat crítica, de les competències no competitives, de la col·laboració i la solidaritat.

Què passarà? Una desgràcia?

24/10/2017 - Joan M. Girona

Com a educadors, com a persones, com a ciutadans hem d’estar a l’alçada del nostre paper, i exigir als polítics professionals les seves grans responsabilitats.

1 2 3 4