Jordi Mateu

Jordi Mateu
About Jordi Mateu

Jordi Mateu és president de l’associació CAIEV d’Educació Viva, mestre d’infantil i primària i director d’un espai d’educació viva per a infants de 3 a 15 anys. Contact: Lloc web | More Posts

Educació viva i anàlisi del procés de canvi actual [1a part]

04/12/2018 - Jordi Mateu

L’autor radiografia la situació del moviment d’innovació educativa a Catalunya. Considera que “encara està per veure si realment es consolidarà un moviment a gran escala o si el pèndol de la innovació tornarà cap enrere, cap a una tardor i un hivern pedagògics, una escola més tecnològica, però no gaire activa”.

Educació viva: l’abast del canvi

03/04/2018 - Jordi Mateu

L’educació està immersa en diversos processos d’innovació, l’abast dels quals caldrà anar analitzant. La reflexió que vull aportar en aquest article, però, vol posar l’atenció en un aspecte més subtil del procés de canvi: la transformació íntima dels educadors.