Jordi Plana

Jordi Plana
About Jordi Plana

Gerent de serveis d'educació de la Diputació de Barcelona More Posts

L’ecosistema educatiu local

11/10/2017 - Jordi Plana

El temps educatiu ja no és un ni és unidireccional. Ben al contrari, al tombant del segle XXI, assistim a l’emergència de nous temps i espais educatius,

El propòsit i les pràctiques de l’educació local

20/10/2016 - Jordi Plana

Situar la persona al centre de l’aprenentatge i reconèixer el seu caràcter social obre una nova perspectiva per a l’educació local. Els debats actuals sobre els temps educatius i les institucions posen de relleu la importància de l’entorn

L’agenda educativa local: un compromís decidit

17/02/2016 - Jordi Plana

Els governs locals tenen capacitat per assumir responsabilitats en matèria educativa. Sostenir els centres municipals, assegurar l’èxit educatiu a través de l’acompanyament escolar i combatre l’abandonament prematur en són alguns dels reptes.