Lluís Vallvé Cordomí

About Lluís Vallvé Cordomí

Responsable de programes artístics de l'àrea d'innovació del Consorci d'Educació de Barcelona Contact: Twitter | More Posts