Miquel Àngel Alegre, Federico Todeschini i Anna Segura

Miquel Àngel Alegre, Federico Todeschini i Anna Segura
About Miquel Àngel Alegre, Federico Todeschini i Anna Segura

Analistes de l'Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua) More Posts

Programes de reforç escolar durant l’estiu: una eina efectiva contra la repetició de curs

18/07/2018 - Miquel Àngel Alegre, Federico Todeschini i Anna Segura

A Catalunya, el 21% dels alumnes de 15 anys han repetit almenys un curs escolar i el 17,1% dels alumnes abandonen prematurament els estudis. Aquestes dades contrasten amb la mitjana de la Unió Europea, on el 15% dels alumnes de 15 anys han repetit i l’abandonament educatiu prematur és del 10,6%. Per tant, Catalunya té un repte important en intentar redirigir aquesta situació. I per fer-ho, calen polítiques públiques que es provin efectives