Miquel Martínez

El compromís del docent

27/11/2014 - Miquel Martínez

La feina d’educar implica un alt nivell de compromís. Vincles de responsabilitat en relació amb la societat, amb la persona que s’està educant, amb el moment temporal i sociocultural en què vivim i amb què presumiblement viuran.

Cada tribu té l’escola que es mereix

30/04/2014 - Miquel Martínez

La lluita per l’èxit educatiu d’un país és lluitar contra el fracàs escolar i més coses. És lluitar també contra l’abandonament prematur, la manca de confiança de la societat i, en especial, la de les famílies en l’educació i en el seu valor.