Manel Pulido

Manel Pulido
About Manel Pulido

Manel Pulido és secretari general de la Federació d'Educació de CCOO Contact: Twitter | More Posts