Montse Ros

Montse Ros
About Montse Ros

Montse Ros és secretària general de la federació d'Educació de Comissions Obreres Contact: Twitter | More Posts

Deures, menjar poc i pair bé

27/09/2016 - Montse Ros

A falta d’alguna cosa millor, crec que alguns deures són bons; només alguns i si són pocs. Alguns deures serveixen per aplicar al món no escolar allò que has après a classe. Això dóna sentit, valor i projecció.

Aspiren a la justícia educativa

26/05/2016 - Montse Ros

Què vol fer el professorat? Escoltem la interpel·lació de l’alumnat. Canviem les coses al seu favor i ens reconeixeran encara que els demanem un gran esforç.

La fallida comunitària com a problema educatiu

29/04/2016 - Montse Ros

El sistema educatiu, si no vol ser part del problema i contribuir a la fallida social, s’ha de comprometre en la solució, i per tant, proposar-se com a pilar de la construcció comunitària, com a node de nodes a la xarxa cultural, com a líder en la construcció d’una ètica pública

Triar escola no és el mateix que educar

10/03/2015 - Montse Ros

El sistema català d’escolarització dóna la mateixa oportunitat a totes les escoles de ser triades? Dóna oportunitat a les escoles de triar el seu alumnat? Dóna les mateixes oportunitats a les famílies de triar?

Decidir: escola pública, estatal o mercat

07/05/2014 - Montse Ros

La meva decisió és pel dret universal a l’educació, per la cooperació i no per la competència, per l’equitat i no per la segregació, per la coresponsabilitat i no per la centralització, per la millora educativa basada en l’evidència científica i la formació, per obrir les escoles que falten, arrelades al territori.

Rigau, la LOMCE no és excusa

10/04/2014 - Montse Ros

Malgrat la vistositat gore de la LOMCE, hem de parar atenció a la duresa de les mesures del Govern català sobre el sistema educatiu. L’existència de la LOMCE no els exculpa. Tampoc les dificultats pressupostàries atribuïbles a Madrid.

1 2