Marina Subirats

Els objectius de la coeducació avui

08/03/2017 - Marina Subirats

Aquest text correspon al capítol 5 del llibre Coeducació, aposta per la llibertat (Editorial Octaedro), de la sociòloga Marina Subirats, que forma part de la col·lecció de publicacions que El Diari de l’Educació regalem als nostres subscriptors

Que vol dir educar avui?

07/09/2015 - Marina Subirats

És el moment de fer una reflexió en profunditat que no es basi ni en interessos partidistes ni corporatius, sinó estrictament en el fet educatiu. Què vol dir, avui, educar? Quin és el tipus de persona que creiem que cal preparar per viure en una societat que ha canviat tant