Oriol Escardíbul

Oriol Escardíbul
About Oriol Escardíbul

Professor Titular d’Economia Aplicada de la Universitat de Barcelona. Investigador de l'Institut d'Economia de Barcelona (IEB) i del Grup Interdisciplinar sobre Polítiques Educatives (GIPE). Vicepresident de l'Asociación de Economía de la Educación (AEDE) Doctor en Economía del Sector Públic per la Universitat de Barcelona i Màster en Relacions Laborals i Gestió de Recursos Humans per la Universitat de Warwick (R. Unit). Especialista en l’anàlisis de les polítiques publiques en l’àmbit de l’educació i la formació. He publicat en revistes acadèmiques nacionals i internacionals. He participat en projectes de recerca i consultoria per a les administracions catalanes, el Ministeri d’Educació i el Cedefop. Contact: Twitter | More Posts