Olga Parés-Susana Eres

About Olga Parés-Susana Eres

Olga Parés és mestra d’educació infantil i directora de l’Escola Otogesa Susana Eres és directora del Centre de Serveis El Tossal Contact: Twitter | More Posts