Pere Solà Gussinyer

Pere Solà Gussinyer
About Pere Solà Gussinyer

Pere Solà Gussinyer és catedràtic d’Història de l’Educació a la UAB. Contact: Twitter | More Posts

La UAB dels ’27 i més’ i les llibertats públiques

24/04/2018 - Pere Solà Gussinyer

Cal situar l’absurd procés judicial dels “27 i més” de la UAB en el context de la greu involució democràtica que bescanta la dissidència. Cal revertir-ne els efectes. Ara bé, com? D’entrada, animant les institucions democràtiques del país a proposar unes vies de resolució ràpida i efectiva del procés dels universitaris de la UAB.

Una educació racional?

09/07/2015 - Pere Solà Gussinyer

Hem d’anar cap a un nou racionalisme en educació, un racionalisme escèptic, rialler, flexible, tolerant, que entén les raons del cor. Un racionalisme que se sap hereu de la llarga i difícil lluita humana per vèncer els prejudicis

1 2