Rosa Cañadell

Rosa Cañadell
About Rosa Cañadell

Llicenciada en psicologia, professora, articulista. Membre del SIEC (Seminari Ítaca d'Educació Crítica). Contact: Twitter | More Posts

El menyspreu del coneixement, a debat

18/06/2019 - Rosa Cañadell

El 5 de juny va tenir lloc a la Universitat Politècnica de Catalunya un acte on es van posar de manifest les conseqüències que comporta el menyspreu del coneixement que s’està donant a l’educació.

El perquè de les competències bàsiques

14/01/2019 - Rosa Cañadell

Les competències bàsiques no són un invent pedagògic, ni una demanda del professorat, ni un ideal de les famílies. Són una exigència del món econòmic, com l’educació financera o la ‘nova innovació’.

Quin adoctrinament?

08/11/2017 - Rosa Cañadell

Són els poders econòmics els que estan introduint a marxes forçades aquest adoctrinament. Volen l’escola al seu servei i volen que es transmetin els seus valors

L’escola davant la barbàrie

25/08/2017 - Rosa Cañadell

No n’hi ha prou amb l’heterogeneïtat a les aules per tenir una educació intercultural, com no n’hi ha prou en posar nens i nenes junts per tenir una veritable coeducació

Islamofòbia, racisme i educació

13/04/2015 - Rosa Cañadell

Cal recuperar una educació intercultural i antiracista que tingui com a objectius atendre les necessitats específiques dels nens i nenes que pertanyen a minories ètniques i culturals i donar una formació a tots que contempli la diversitat cultural

Islamofòbia, racisme i educació

13/04/2015 - Rosa Cañadell

Cal recuperar una educació intercultural i antiracista que tingui com a objectius atendre les necessitats específiques dels nens i nenes que pertanyen a minories ètniques i culturals i donar una formació a tots que contempli la diversitat cultural

1 2