Rosa Cañadell

Rosa Cañadell
About Rosa Cañadell

Psicòloga. Professora. Exportaveu d'USTEC-STEs Contact: Twitter | More Posts

Quin adoctrinament?

08/11/2017 - Rosa Cañadell

Són els poders econòmics els que estan introduint a marxes forçades aquest adoctrinament. Volen l’escola al seu servei i volen que es transmetin els seus valors

L’escola davant la barbàrie

25/08/2017 - Rosa Cañadell

No n’hi ha prou amb l’heterogeneïtat a les aules per tenir una educació intercultural, com no n’hi ha prou en posar nens i nenes junts per tenir una veritable coeducació

Islamofòbia, racisme i educació

13/04/2015 - Rosa Cañadell

Cal recuperar una educació intercultural i antiracista que tingui com a objectius atendre les necessitats específiques dels nens i nenes que pertanyen a minories ètniques i culturals i donar una formació a tots que contempli la diversitat cultural

Islamofòbia, racisme i educació

13/04/2015 - Rosa Cañadell

Cal recuperar una educació intercultural i antiracista que tingui com a objectius atendre les necessitats específiques dels nens i nenes que pertanyen a minories ètniques i culturals i donar una formació a tots que contempli la diversitat cultural

El dret a escollir centre educatiu

13/02/2015 - Rosa Cañadell

L’elecció de centre educatiu dins d’un sistema públic, pagat per tots i totes, no és un contrasentit? O, més encara, no és una fal·làcia? Quines possibilitats té, per exemple, una família a l’atur que viu a l’Hospitalet del Llobregat?

1 2