Salvador Carrasco

Salvador Carrasco
About Salvador Carrasco

Membre del Patronat de Fundesplai. Catedràtic de Sociologia More Posts

Treball, lleure i ciutadania

04/04/2018 - Salvador Carrasco

Salvador Carrasco parla de com, en el context d’una societat que no necessita el treball com abans i que ha alterat profundament el seu significat i el seu paper en la societat, cal repensar el temps del lleure i la categoria mateixa d’oci. L’espai propi de l’oci s’ha dissenyat en cada civilització d’una manera determinadav

En defensa de l’escola catalana

14/12/2017 - Salvador Carrasco

Exigim reconeixement envers el treball dels docents i respecte per la institució i tots els educadors implicats, des dels mestres fins als monitors de les activitats o dels menjadors escolars

Comuns: una evolució típica

13/12/2016 - Salvador Carrasco

El nou ordre ciutadà s’estructurava al voltant dels oficis, el comerç i les noves institucions. Les ments feudals, com Guibert, no entengueren la nova realitat i s’oposaren a aquell “desordre”.

Dels valors a les estratègies

09/11/2016 - Salvador Carrasco

Les organitzacions socials necessiten estimular la capacitat de resposta als nous reptes socials que se’ls presenten, per tal de fer aquella anticipació, realista i possible, que els permeti reaccionar amb calma i comoditat davant les turbulències del medi