Siscu Baiges

La corrupció, un corcó de la democràcia

17/03/2017 - Siscu Baiges

La democràcia, per tant, no és només comptar vots. Hi ha una qüestió, però, que li fa molt més mal. I és que, un cop elegits els governants, aquests estiguin més pendents dels seus negocis o la seva butxaca