Saray Marqués

A la recerca d’un referent adult

29/05/2017 - Saray Marqués

Molts cops l’alumnat disruptiu, el que protagonitza demandes exagerades d’atenció, només està sol·licitant a crits que algú l’orienti en aquest trànsit de la infantesa a l’edat adulta.