Virginia Gámez

Virginia Gámez
About Virginia Gámez

Virginia Gámez Ceruelo és doctora en Didàctica de les Ciències, les Arts les Llengües i les Humanitats, amb l'especialitat en Didàctica de les Ciències Socials, per la Universitat de Barcelona. Va realitzar el DEA a l'àrea de Didàctica de l'Expressió Plàstica i Visual i és llicenciada en Història de l'Art, ambdues titulacions per la Universitat Complutense de Madrid. Actualment és docent i investigadora a la Universitat Nacional d'Educació de l'Equador (UNAE) i membre del grup de recerca DHIGECS de la Universitat de Barcelona des del 2010. Les seves principals línies de recerca són l'anàlisi del currículum escolar i els llibres de text, amb una atenció especial a l'ús de les imatges en l'educació escolar obligatòria i el diàleg intercultural. Ha realitzat estades de recerca a la Universidade Federal do Paraná (Brasil) i a la Universidade de Cabo Verde. More Posts