Xavier Besalú

Xavier Besalú
About Xavier Besalú

Xavier Besalú és professor de Pedagogia de la Universitat de Girona Contact: Twitter | More Posts

D’aules i d’estratègies

13/05/2014 - Xavier Besalú

Per què han de servir aquestes suposades “auditories”? Per assenyalar encara més aquestes escoles? Per posar més pressió als mestres que hi treballen? O bé per dotar-los dels recursos humans, econòmics i materials que els permetin de fer front amb garanties a unes problemàtiques que van molt més enllà de la instrucció i de la mateixa escola?

Religió/Religions

08/04/2014 - Xavier Besalú

Em sembla d’allò més natural que el fet religiós formi part del currículum escolar, és a dir, d’aquella selecció de cultura que la societat d’avui ofereix a les generacions joves.

Escoles extraordinàries

06/03/2014 - Xavier Besalú

Sense recursos l’escola ho té molt difícil: no només per als infants amb discapacitat; també per als infants que desconeixen la llengua de l’escola, per als infants que no poden comptar amb el suport i l’estima d’una família, per als que viuen en la pobresa o en la indigència…

1 3 4 5