Avaluació externa de 4t d’ESO: 75.000 alumnes cridats a fer-la… o rebel·lar-s’hi

Entre avui i demà, un total de 75.132 alumnes duran a terme les proves d’avaluació de 4t d’ESO, que han de mesurar el grau d’assoliment de les competències bàsiques en acabar l’etapa d’ensenyament obligatori. Com ja va fer l’any passat, el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans promou un boicot a aquestes proves.

Redacció - El Diari de l'Educació
 
 
 

Alguns dels exemples de boicot que ha difòs el SEPC | Twitter @sepc

La prova externa pels alumnes de 4t d’ESO avalua “les competències i coneixements bàsics que ha d’haver adquirit l’alumnat al final de l’educació secundària obligatòria en competència comunicativa lingüística –en llengua catalana, castellana i estrangera i en aranès a l’Aran–, en competència matemàtica i en competència cientificotecnològica”, segons explica el departament d’Educació en un comunicat.

Aquest és el vuitè curs que s’apliquen aquestes proves, que tenen caràcter diagnòstic, segons subratlla el departament. Una de les novetats d’enguany és que el Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, organisme responsable de l’avaluació, penja al seu web a finals del matí el contingut de cadascuna de les proves, a fi que siguin accessibles a tothom. També s’han introduït millores tècniques per agilitzar el sistema de correcció.

Avui s’avaluaran les competències en llengua estrangera (anglès, francès i alemany), àmbit cientificotecnològic i llengua aranesa pels alumnes de l’Aran; i demà, en llengua catalana, matemàtiques i llengua castellana.

Com ja va passar l’any passat, el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) ha fet una crida a boicotejar aquestes proves, que considera que estimulen la competència entre escoles, i al llarg del matí han anat penjant diverses mostres d’aquest boicot a les xarxes amb el hashtag #Incompetències19, així com dels càstigs que estan rebent alguns alumnes per sumar-se al boicot.  El sindicat CGT hi ha donat suport.

1.082 centres educatius

Els alumnes provenen de 1.082 centres educatius catalans, ja siguin públics, concertats o privats. La distribució d’alumnat en funció dels diferents serveis territorials és la següent:

Servei territorial Alumnes participants a la prova
Consorci d’Educació de Barcelona 13.603
Vallès Occidental 10.244
Maresme-Vallès Oriental 8.981
Baix Llobregat 8.490
Barcelona Comarques 8.472
Girona 7.958
Tarragona 6.549
Catalunya Central 5.460
Lleida 3.819
Terres de l’Ebre 1.556
TOTAL 75.132

Contingut de les proves

Segons informa el Departament, en les proves de competència en llengua catalana, llengua castellana i aranès, s’avalua la comprensió lectora i l’expressió escrita. Pel que fa a la comprensió lectora, es valora l’obtenció d’informació; interpretació de la informació; reflexió i valoració; i en l’expressió escrita la redacció –adequació, coherència, cohesió i correcció lingüística–.

Respecte la llengua estrangera, la prova inclou dos textos de comprensió oral, dos de comprensió escrita i una redacció. En aquesta matèria es tindran en compte, per exemple, la interpretació de la informació, l’ús del vocabulari i la correcció lingüística.

Pel que fa a la prova de competència matemàtica, avalua la capacitat de comprendre, utilitzar i relacionar nombres, informacions numèriques, dades estadístiques i els aspectes espacials de la realitat. Per això, inclou situacions i problemes relacionats amb la vida quotidiana i amb el coneixement científic i social a través d’operacions bàsiques, símbols, i formes d’expressió i de raonament matemàtic.

A la prova cientificotecnològica s’inclouran exercicis de qüestions referides a fenòmens naturals i tecnològics, interpretació de dades i ús de la metodologia científica.

 

1 Comment on Avaluació externa de 4t d’ESO: 75.000 alumnes cridats a fer-la… o rebel·lar-s’hi

  1. Josep Maria Turuguet Salgado Josep Maria Turuguet Salgado // 14/02/2019 a les 19:24 // Respon

    De tota manera, qui s’hi oposi hauria de proposar alguna manera que la societat vagi orientada i pugui esmenar-se i progressar.

Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà.


*