Aprenentatge servei o com arrelar-se al territori

El sentiment de pertinença a un lloc, al barri, al poble, diguem en termes generals a un territori, es genera a partir de l’actuació directa en ell, de la participació en la seva transformació

José Palos
 

Una de les conclusions de la meva tesi (Palos, J.1992), coincident amb altres estudis, es que la població se sent principalment dels territoris més propers a on desenvolupen les seves experiències vitals . El sentiment de pertinença a un lloc, al barri, al poble, diguem en termes generals a un territori, es genera a partir de l’actuació directa en ell, de la participació en la seva transformació, de fer aquell espai un espai viscut a on s’han deixat empremtes personals i vincles emocionals.

També, com a conclusió, hi ha una correlació entre la major satisfacció de residència en un lloc, generada per un seguit de factors topofílics, el major sentiment de pertinença i el desig de la seva millora amb actituds positives vers aquell lloc. Aquesta satisfacció es converteix en un factor d’inclusió en el territori i en la comunitat a on es viu.

La pedagogia de l’Aprenentatge Servei es basa en l’aprenentatge a partir de l’experiència i de la participació en el context. És per això, i s’ha de remarcar, que els projectes d’Aprenentatge Servei es fonamenten en dos aspectes molt importants per generar satisfacció de residència i sentiment de pertinença: la implicació en el territori i/o comunitat a partir del servei; i la construcció d’uns aprenentatges amb significat també per estar lligats al servei a la comunitat i al territori, i que per tant tenen un gran component vivencial i emotiu. El context, el territori, amb les seves particularitats i necessitats, en aquests projectes es converteix en un espai comú, amb una dimensió educativa i política molt important a on es poden construir coneixements i valors. Es pot dir que, com a resultat, s’afavoreix una aprehensió del territori en totes les seves dimensions amb una vocació de millora.

L’Aprenentatge Servei, en la seva vocació inclusora i cohesionadora del territori, és una proposta que afavoreix que l’educació i els aprenentatges generats en els centres educatius siguin “en” i “per a” però especialment “amb” el territori del que formen part indissociable. El desenvolupament dels projectes “amb” el territori, del que formen part els centres i entitats amb vocació educadora, genera una consciència en els participants d’haver deixat la seva empremta positiva, s’incrementa la satisfacció de viure i pertànyer i com ja s’ha dit, però insisteixo, es potencia la seva actitud i comportament positiu, i d’estima dels espais viscuts. Diguem també que posa en valor el paper de l’escola com a constructora de projectes comuns amb una dimensió política a través de l’educació personal i del desenvolupament de la ciutadania en els seus contextos territorials.

Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà.


*