Ignacia Cabrera Reveco

About Ignacia Cabrera Reveco

És alumna del màster d'Educació en Valors i Ciutadania de la Facultat d'Educació de la Universitat de Barcelona. More Posts

La valentia de dialogar

22 de desembre de 2016 - Ignacia Cabrera Reveco

“Què volen dir amb drets? A què anomenem participació?”. Volia aportar el que com a pedagogs hem de promoure: més i millors instàncies d’aprenentatge per als nostres estudiants