És perjudicial per als infants passar llargues jornades a l’escola?

Els centres poden ser el millor espai educatiu i d’acompanyament en l’aprenentatge, perquè moltes famílies no tenen prou recursos culturals ni econòmics per ajudar-los

Elena Sintes Pascual
 
 

Quan es parla sobre com és avui la vida dels més petits, sovint hi ha qui es pregunta si els nenes i les nenes passen massa temps a l’escola, si estan sobrecarregats d’activitats, si tenen prou temps per jugar, per estar amb la família, per avorrir-se o per descansar. Certament, avui tothom, també els infants, vivim sotmesos als ritmes rígids del cronòmetre quotidià (vegeu l’interessant reflexió de Carmen Morán de Castro sobre el temps quotidià a la infantesa).

És molt freqüent que es culpi d’aquest problema als horaris escolars i que la solució passi per escurçar el temps passat a l’escola. Des d’aquest punt de vista la “quantitat de temps” escolar col·lisiona amb la possibilitat de tenir més temps de lleure o amb família. Tanmateix, el replantejament de la jornada escolar –i, en general, del temps dels infants- s’hauria d’abordar  des d’una perspectiva més àmplia i no exclusivament quantitativa. El temps passat a l’escola pot ser viscut de moltes maneres en funció de com s’organitza, de la distribució de les matèries, les característiques i durada de les sessions lectives, el repartiment dels descansos així com la seqüència o alternança de les activitats instructives i de lleure. En conseqüència, no n’hi ha prou en qüestionar-nos si “quantitat de temps escolar” és convenient sinó que també és necessari tenir en compte “què es fa en aquest temps” i si “l’organització escolar respon a les necessitats, possibilitats i ritmes propis de cada etapa de creixement dels infants”. Les respostes també diferiran segons “què es fa en sortir de l’escola” i “amb qui s’està a les tardes”.

Potser encertarem més la resposta si canviem la pregunta: com hauria de ser la jornada escolar i què hi hauria d’incloure? Podem trencar la cadena industrial amb què se succeeixen les activitats quotidianes escola-extraescolars-deures? Arreu del món s’està experimentant amb models d’escola capaços de flexibilitzar la rigidesa amb què majoritàriament s’organitza la vida quotidiana de la infància. Algunes d’aquestes experiències conceben l’espai escolar des d’una perspectiva holística, integrant el temps lectiu i no lectiu, buscant l’equitat i millorant l’articulació del temps escolar amb el temps familiar i el social.

En alguns països, aquest tipus de plantejament s’està estenent amb la idea de què per a molts infants l’escola pot ser el millor espai educatiu i d’acompanyament en l’aprenentatge, perquè les seves famílies no tenen suficients recursos culturals ni econòmics per ajudar-los (vegeu les reflexions d’Enric Prats en aquest mateix blog sobre les dificultats de pares i mares amb els deures). Els nordamericans fa anys que tracten millorar l’èxit educatiu ampliant el temps escolar. More time for learning és un moviment amb resultats desiguals però que ha demostrat que l’extensió del temps escolar (de qualitat i ben estructurat) és especialment positiva per als infants amb poques oportunitats educatives fora de l’escola. Aquí en podeu veure un vídeo.

A Europa s’està treballant en diferents projectes que vinculen l’escola amb els altres temps educatius i familiars.  L’experiència d’Alemanya, per exemple, consisteix a ampliar el temps d’estada en els centres educatius integrant temps lectiu i no lectiu i tractant d’involucrar tota la comunitat educativa i l’entorn socioeducatiu dels centres. Les avaluacions d’aquest programa mostren efectes positius en el benestar psicològic, socioemocional, de comportament i de rendiment escolar, entre d’altres.

Aquests són exemples que ens conviden a pensar la jornada escolar anant més enllà del que s’ha entès tradicionalment com a temps escolar i a dissenyar noves solucions des d’una visió integral de l’educació i del benestar dels nois i noies, en què escola, família i entorn s’acompanyen en la tasca educativa.

Elena Sintes Pascual
About Elena Sintes Pascual

Sociòloga Contact: Twitter | More Posts

Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà.


*