Anna Ramis i Assens

Anna Ramis i Assens
About Anna Ramis i Assens

Mare, mestra i pedagoga. Relatora del Seminari “Responsabilitat educativa, acció ciutadana: les xarxes familiars a l’escola” Contact: Lloc web | Twitter | More Posts