Marc Fuster Rabella

Marc Fuster Rabella
About Marc Fuster Rabella

Màster en democràcies actuals per la UPF i llicenciat en ciències polítiques. Col·labora amb el Centre promotor d'APS a la Fundació Bofill, i abans ho va fer a IDEA - United Kingdom, International Debate Education Association Contact: Lloc web | Twitter | More Posts