Neus Lorenzo Galés

Neus Lorenzo Galés
About Neus Lorenzo Galés

Cap del Servei de Llengües Estrangeres. Subdirecció General de Llengua i Plurilingüisme. Secretaria de Polítiques Educatives del Departament d'Ensenyament. Contact: Lloc web | Twitter | More Posts