Neus Lorenzo Galés

Neus Lorenzo Galés
Sobre Neus Lorenzo Galés

Cap del Servei de Llengües Estrangeres. Subdirecció General de Llengua i Plurilingüisme. Secretaria de Polítiques Educatives del Departament d'Ensenyament. Contacte: Página web | Twitter | Més articles