Vera Sacristán

Vera Sacristán
About Vera Sacristán

Professora de Matemàtica Aplicada de la UPC, i la seva especialitat és la geometria computacional. Ha estat vicerectora de Personal de la UPC (2002-2006) i membre del grup de treball sobre Personal Docent e Investigador de la Comisión Académica Sectorial de las Universidades Españolas, organisme de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas. Ha publicat diversos articles sobre política universitària i ha coordinat un llibre sobre el mateix tema. Ha estat presidenta de l’associació UpiC, associació que promou la reflexió el debat i la intervenció sobre política universitària a la UPC, i actualment ho és de l’Observatori del Sistema Universitari (OSU), que té per objectiu l’anàlisi documentada i crítica per la millora del sistema universitari a Catalunya y, en general, a Espanya. Contact: Twitter | More Posts