Xavier Bonal

Xavier Bonal
About Xavier Bonal

Professor de Sociologia de la UAB i catedràtic d'Educació. Coautor de 'L’agenda de la política educativa a Catalunya. Una anàlisi de les opcions de govern (2010-2013)' More Posts

Sobre l’hegemonia de PISA

16 de Juny de 2014 - Xavier Bonal

La carta publicada el passat dia 7 de maig a The Guardian per part de 88 experts acadèmics en contra de PISA com a instrument hegemònic d’avaluació i de política [...]