Diversitat

La fórmula 3D= atenció a la diversitat + atenció a la desigualtat + atenció a la diferència

22 de desembre de 2014 - Jordi Collet- Antoni Tort

Anna Ramis i Assens

Teresa Terrades