Instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves

Educació en càpsules legals
 

 

S’ha procedit a adaptar el reglament que les regula als canvis introduïts a la Llei a 2010 que, entre altres, substituïa el règim d’autorització pel de comunicació, establia un registre d’instal·lacions i remetia a la via reglamentària la determinació de les assegurances.

 Les autoritzacions administratives per iniciar activitats van essent substituïdes com a regla general per comunicacions prèvies acompanyades d’una declaració responsable de qui les promogui de complir els requisits que la normativa exigeix. Es confia més en la responsabilitat de qui emprèn l’activitat i el control de l’Administració ja no és previ sinó, quan hi és, a posteriori.  Menys traves i menys immediatesa en la resposta de l’Administració. Aquest és el criteri que s’aplica a les instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves com són les cases de colònies, els albergs de joventut, les granges escola, les aules de natura o els campaments juvenils. Això no és nou. La Llei 38/1991 de referència ja va ser modificada a 2010, justament, entre altres (establir un registre d’instal·lacions o ordenar la determinació per reglament de les assegurances), per a substituir el règim d’autorització de funcionament de les instal·lacions per el més lax de comunicació prèvia, acompanyada de  declaració responsable. El nou és que els canvis de la Llei ara s’acaben de concretar reglamentàriament en el decret 16/2014, d’11 de febrer, que aprova el registre de les instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves i que, al mateix temps, modifica el reglament que les regulava-que és de l’any 2003 i per tant, anterior als canvis de la Llei- en el sentit d’incorporar-hi el règim de comunicació prèvia en la regulació d’inici d’activitats i en el sentit de concretar les quanties de les assegurances mínimes.

 

Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà.


*