Viladecans té un pla: El Pla de la Millora de l’Èxit Educatiu

La ciutat de Viladecans acull la Xarxa d’Innovació Educativa, conformada per docents, alumnes, famílies, administracions i empreses que treballen de manera conjunta per impulsar projectes innovadors. Una iniciativa que és un referent per la implicació de tots agents econòmics i socials.

Joan Bassolas Ferran
 

Els diferents projectes que formen part de la Xarxa d’innovació Educativa tenen com a eix vertebrador l’ús de les noves tecnologies. Es busca desenvolupar iniciatives innovadores tant instrumentals com metodològiques i competencials basades en la integració de les TIC en els processos d’ensenyament-aprenentatge, tot amb l’objectiu de la millora de l’èxit educatiu.

Des de la seva creació s’han impulsat dotze projectes. Els més significatius són:

Projecte de cotutorització per part de les empreses de Viladecans de projectes de recerca dels alumnes de BatxilleratIniciativa que s’emmarca en un acord de col·laboració entre empreses del nostre municipi, centres de Secundària i l’Ajuntament de Viladecans. Es vol aconseguir una millor implicació entre el món educatiu i l’ empresarial.

Participació en un Projecte Europeu de Desenvolupament d’Entorns Personals d’Aprenentatge (Projecte IMAILE): L’Ajuntament de Viladecans, a través del projecte europeu IMAILE, facilitarà que els professors creïn un Entorn Personal d’Aprenentatge a mida per als estudiants de la ciutat.

“Són especialistes”: projecte de foment del talent dirigit als alumnes de Secundària: El principal objectiu és inspirar als professors d’ESO, perquè acompanyin els seus alumnes en la descoberta de les habilitats que els fan únics, implicant les famílies en aquest procés.

Mentoring amb empresaris que podria desembocar en una bossa de pràctiques durant les vacances: Reptes als quals dóna resposta: fer aflorar talent, promoure l’autoestima dels nois i noies, aportar referents positius, incidir en l’abandonament i el fracàs escolars, tot aportant motivació a les aules.

AMPA 2.0: La iniciativa pretén fer un replantejament de com fins ara s’havien dinamitzat les relacions entre pares i mares i l’escola. Amb la introducció de l’ús de les noves tecnologies, es vol fer que aquestes relacions millorin i siguin més efectives.

Educació emocional i benestar: Quan una persona té una bona salut emocional és conscient de les seves pròpies capacitats, pot afrontar les tensions normals de la vida, pot treballar de forma productiva i fructífera i és capaç de fer una contribució a la seva comunitat.

Context i antecedents de la Xarxa

Viladecans és una ciutat amb una singular visió estratègica enfocada cap a l’educació. La seva proposta d’Smart City es troba focalitzada en el foment de l’educació amb una proposta avançada d’Innovació Educativa que fomenti un ecosistema innovador que faciliti eines als centres educatius per abordar aquesta renovació pedagògica tan necessària en aquests moments de canvi i incertesa.

La principal eina per aconseguir aquests objectius és el Pla de Millora de l’Èxit Educatiu i un dels elements bàsics d’aquest pla és la Xarxa d’Innovació Educativa. Els antecedents de la Xarxa daten del 2010, quan es va impulsar el Pla de Digitalització de les Aules, que comprenia, en primer lloc, la instal·lació de pissarres digitals interactives a totes les aules de totes les escoles, i a continuació, el 2013, la millora de les infraestructures de telecomunicacions, connectant totes les escoles amb fibra òptica.

Un cop implementada l’estructura per digitalitzar les aules (PDI i fibra òptica), ens vam marcar l’objectiu de desenvolupar iniciatives innovadores d’integració de les TIC en els processos d’ensenyament-aprenentatge. Amb aquesta meta, ens vam plantejar recollir les propostes de la comunitat educativa, implicar tota la societat i al teixit econòmic i empresarial en el desenvolupament de projectes que interrelacionessin el món educatiu amb la emprenedoria i l’empresa, i alinear tots els esforços en una mateixa direcció a través de la creació de la Xarxa.

La XIE acull tots els agents econòmics i socials de la ciutat, a títol personal o com a representants de les organitzacions que hi col·laboren. La feina conjunta ha reforçat el compromís implícit que l’educació a Viladecans és cosa de tots. Tots i totes, comunitat educativa, empreses, entitats i associacions, tots som importants en l’educació dels nostres infants, nens, nenes i joves.

Com funciona la Xarxa?

La Xarxa compta amb un equip de tres dinamitzadors que impulsen i coordinen les accions a partir de l’ús d’eines On Line i Off line. A l’entorn digital s’ha generat activitat a les xarxes socials (Facebook, Twitter, Youtube), tota la informació està en l’apartat d’educació del web municipal web www.viladecans.cat per donar suport a l’activitat de la Xarxa d’Innovació Educativa.

El web fomenta la discussió i el debat per impulsar nous projectes i nous reptes, serveix com a un aparador per a la Xarxa i les seves activitats, dóna suport i incentiva els seus membres, i dóna visibilitat a les seves activitats. A més, ofereix eines per a l’intercanvi d’experiències, i proporciona informació i contingut al voltant de les Tecnologies per a l’Aprenentatge i la Comunicació i la innovació educativa.

També tenim un blog, que es fa servir com a instrument de debat, a més de ser una eina de publicació de contingut tant per a l’equip editorial com pels propis membres de la Xarxa.

Així mateix, s’organitzen trobades presencials semestrals amb els membres de la Xie, per valorar el seu funcionament i els projectes que impulsa. També es fan reunions de coordinació, seguiment i avaluació amb els diferents agents que intervenen als projectes.

Valoració de la feina feta

A la Xarxa d’Innovació Educativa hem ideat uns indicadors adreçats a mesurar l’èxit de la Xarxa i la seva consolidació així com els projectes impulsats. En relació amb l’objectiu general de la XIE de buscar la millora de l’èxit escolar, val a dir que l’acció educativa a Viladecans i el desenvolupament d’estratègies per a la seva millora ha estat una constant els darrers anys. En aquests moments, ja s’ha constatat una millora. El rendiment dels alumnes es situa per sobre de la mitjana de Catalunya a les proves de 4rt d’ESO, segons els resultats del 2016.

Pel que fa als indicadors d’avaluació, cal mencionar que la iniciativa és de llarg recorregut, i que de moment no tenim valors significatius recollits perquè l’experiència encara és recent. S’han tingut en compte indicadors quantitatius i qualitatius. Els quantitatius es mesuren en: persones registrades i membres actius de la Xarxa: 850; col·laboracions al blog i intervencions a la web (comentaris, etc.): 75 entrades; seguiment a xarxes socials i enllaços compartits (any 2016): Facebook: Nombre de publicacions: 111, Abast Total: 96523 persones, M’agrades: 1156. Twitter: Publicacions: 102, Retweets: 63, Abast: 29323 persones ; visites al web: 1.500 mensuals; projectes en marxa: 9.

Quant els indicadors qualitatius, tenim qüestionaris elaborats per avaluar el desenvolupament de la Xarxa i dels projectes en marxa. Un cop considerem que la Xarxa està prou consolidada es preveu passar qüestionaris semestralment a tots els seus membres per conèixer la seva opinió sobre la trajectòria de la iniciativa, la seva valoració i les seves propostes de millora. Per avaluar els projectes, periòdicament es passaran qüestionaris de seguiment a tots els participants com ara els docents, famílies i empreses, així com a l’inici i al final de cadascun, per realitzar-ne una avaluació prèvia i posterior. També s’avaluaran els actes que organitzi la Xarxa amb qüestionaris dirigits a tots els participants a l’acte.

Reptes de futur

Majoritàriament, l’acció estarà centrada en el treball en xarxa amb espais de debat i discussions sobre els projectes en marxa. A més, tot estarà dirigit a impulsar projectes i a implementar-los en espais de la ciutat, ja siguin centres educatius, empreses o altres, amb la implicació dels agents socials i educatius.

Aquest és el que considerem el punt més fort del projecte: la implicació de tots els agents econòmics i socials en el desenvolupament de projectes educatius innovadors reals que s’executen a la nostra ciutat i que afecten els infants i joves amb l’objectiu de millorar l’educació i la seva preparació per afrontar reptes futurs.

Evidentment, la debilitat o el repte és aconseguir dinamitzar el teixit socioeconòmic de la ciutat perquè s’impliqui i es corresponsabilitzi en la millora de l’educació i convèncer que les seves aportacions, vinguin de l’àmbit d’on vinguin, són claus en el desenvolupament de la ciutat i els seus ciutadans.

La proposta de futur és precisament aconseguir dinamitzar la ciutat al voltant d’un repte comú: l’educació.

Més informació al web de l’Ajuntament de Viladecans

 

Joan Bassolas Ferran
About Joan Bassolas Ferran

Gerent de la Fundació Ciutat de Viladecans More Posts

1 Trackbacks & Pingbacks

  1. Viladecans té un pla: El Pla de la Millora de l’Èxit Educatiu | TÉKHNE

Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà.


*