Educació al carrer, a les places, a les entitats esportives: l’educació poble a poble.

Avui, dia de les Ciutats Educadores, reivindiquem que el consens i el pacte han de servir per estructurar l’educació a Catalunya a partir de tres eixos: un projecte de país, els projectes de centre i els projectes de ciutat. Només a partir de la coresponsabilitat i el compromís de tothom per construir-los podrem oferir més i millors oportunitats educatives a tothom.

Rafael Homet
 
 

L’educació a Catalunya ha d’estructurar-se en tres grans projectes, nascuts del consens, el debat, el pacte i les evidències científiques.

Un projecte de país, fruit d’un pacte ampli i sincer, que possibiliti allunyar l’educació per sempre més de polèmiques partidistes interessades o de tempestes mediàtiques de curta volada. Aquest projecte ha de tenir un lideratge fort i una voluntat inequívoca de garantir el bé comú i consolidar un servei públic per a tota la societat, i plasmar-se en una llei d’educació que traspassi mandats i canvis de govern i que permeti al sistema educatiu evolucionar d’acord amb els canvis socials.

Cal també projecte de centre, de cada un dels centres. Un projecte que situï l’alumne al centre del seu propi procés d’aprenentatge i que permeti a cada centre executar-lo amb autonomia, amb capacitat de relacionar-se i donar resposta al seu entorn, permetent que els professionals de l’educació compromesos que hi treballen puguin fer-ho amb tranquil·litat i llibertat.

Enmig, vinculant-ho tot, és imprescindible un projecte de ciutat, de poble, de municipi. Perquè cada cop tenim més evidències que les desigualtats educatives es generen en allò que passa fora de l’escola, en les oportunitats educatives que es generen en allò que sovint anomenem ecosistema educatiu local. Endreçar, promoure i analitzar l’oferta educativa que ofereix cada municipi més enllà de l’escola, als esplais i caus, a les entitats esportives, al teixit social i comercial, veure quines són les barreres d’accés per a promoure una educació inclusiva també “fora escola”, coordinar l’oferta educativa, l’orientació, les transicions educatives. Equitat, igualtat d’oportunitats i èxit educatiu arreu.

Només a la demarcació de Barcelona hi ha 600 centres educatius de titularitat municipal: escoles bressol, de música i arts, de formació e persones adultes… i infinitat de recursos educatius.

La Ciutat Educadora –avui, 30 de novembre, se’n celebra el dia internacional- compta amb una tradició consolidada al nostre país, que arrenca amb el I Congrés de Ciutats Educadores l’any 1990. Només a la demarcació de Barcelona hi ha 61 municipis que formen part de la Xarxa PEC i des de la Gerència de Serveis d’Educació de la Diputació de Barcelona seguim donant assessorament en el disseny i implementació de nous Projectes Educatius de Poble, Vila o Ciutat.

Projectes que han de néixer de la participació de tots els agents implicats, dels professionals, les famílies i els Consells d’Infants. És imprescindible la coresponsabilitat, el compromís de tota la societat per a donar més i millors oportunitats educatives a tothom.

Rafael Homet
About Rafael Homet

Diputat delegat d'Educació de la Diputació de Barcelona i regidor de l'Ajuntament de Castellar del Vallès. Contact: Twitter | More Posts

Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà.


*