Antoni Zabala

Antoni Zabala
About Antoni Zabala

Llicenciat en Filosofia i Ciències de l'Educació. President de l’Institut de Recursos i Investigació per a la Formació (IRIF-GRAÓ). Contact: Twitter | More Posts

Eines per ajudar al procés de transformació de l’escola

1 de Novembre de 2018 - Antoni Zabala

Els debats entre escola tradicional i escola activa es fonamenta en una falsa dicotomia i, molt probablement, la resposta més adient és una combinació de diferents estratègies didàctiques. Amb la intenció d’identificar les pràctiques educatives més apropiades de cada escola, “Rúbrica de canvi” neix com una eina que vol contribuir a la detecció de les pràctiques didàctiques més apropiades a cada escola.