Eva Izquierdo Monzón

Eva Izquierdo Monzón
About Eva Izquierdo Monzón

Advocada. Assessora a diferents col·lectius i entitats professionals. Participa com a docent en cursos i conferències de diferents administracions públiques i universitats. More Posts