Gino Ferri

Gino Ferri
About Gino Ferri

Llicenciat en Ciències de l'Educació a la Universidad de Modena e Reggio (Itàlia), porta més de trenta anys treballant en l'àmbit educatiu. Ha treballat com a mestre a escoles infantils públiques de Reggio Emilia i també al Centre de Documentació i Recerca de la mateixa ciutat com a formador i investigador. En l'actualitat exerceix de formador i assessor educatiu. More Posts

El derecho a la educación desde los 0 años

7 de Maig de 2019 - Gino Ferri

A la etapa educativa de 0 a 3 años se la reconoce mucho más como servicio para las familias que como oportunidad educativa fundamental para los niños y las niñas. ¿Qué haría falta para que, por fin, se reconociera el valor y el significado plenamente educativo de las instituciones para niños de 0 a 3 años?

El dret a l’educació des dels 0 anys

7 de Maig de 2019 - Gino Ferri

A l’etapa educativa de 0 a 3 anys se la reconeix molt més com a servei per a les famílies que no pas com una oportunitat educativa fonamental. Què és necessita perquè es reconegui, definitivament, el seu valor i el significat plenament educatiu per als infants de 0 a 3 anys?