Miquel Àngel Alabart

Miquel Àngel Alabart
About Miquel Àngel Alabart

Psicopedagog i terapeuta familiar. Director de l’Associació Arae. Contact: Lloc web | Twitter | More Posts

Abraçar les relacions

21 de Novembre de 2018 - Miquel Àngel Alabart

Tenir cura de les famílies, vetllar per la qualitat de les relacions i el benestar emocional de totes les persones, és també tenir cura dels infants i tindrà un efecte positiu sobre el seu benestar i la seva educació. Per tant, cal tenir una visió global que posi èmfasi en les relacions entre les famílies, dins les famílies i amb altres microsistemes per tal d’acompanyar, prevenir i fer participar activament les famílies en el procés de cerca de solucions i de canvi.