Maria Jesús Comellas

Maria Jesús Comellas
About Maria Jesús Comellas

Doctora en Psicologia i professora emèrita de la UAB. Contact: Twitter | More Posts

Famílies i escola: un repte educatiu compartit de tota la comunitat

13 de Novembre de 2018 - Maria Jesús Comellas

L’escola i la família són dos grans blocs d’aprenentatge que hem d’entendre com a àmbits complementaris perquè la transferència d’un context a l’altre dona solidesa a tots els aprenentatges. Per això mateix, cal impulsar la cooperació entre l’escola i la família, perquè d’aquesta manera afavorirem tots els aprenentatges.