Sílvia Blanch

Sílvia Blanch
About Sílvia Blanch

Doctora en Psicologia de l’Educació, professora de la UAB i membre equip ICE i BES Contact: Twitter | More Posts

I les famílies, com les acompanyem en la tasca d’educar?

18 de Desembre de 2018 - Sílvia Blanch

Un dels aspectes més rellevants en l’èxit escolar és la relació positiva entre les famílies i les escoles. En aquest sentit, acompanyar les famílies en la tasca educativa passa, en bona mesura, per conèixer els seus neguits i les pors, facilitar la coherència entre el relat que l’infant viu a l’escola i a casa i, en definitiva, canviar la mirada per entendre que tots sumem, fem equip.