Abandonament escolar prematur

Ocupar-se de la mortalitat escolar

24 de Setembre de 2018 - Jaume Funes

Una de les preocupacions principals de la comunitat educativa recau sobre l’alumnat que acaba l’escolaritat obligatòria amb uns resultats inadequats que fan difícil la continuació del seu itinerari formatiu. L’article reflexiona sobre aquest aspecte fent esment a la importància de l’acompanyament en les transicions educatives.

Sabadell Orienta, contra l’abandonament, per l’èxit escolar i la inserció laboral

19 de Juliol de 2018 - Redacció - Blog de l'educació local

L’Estratègia Sabadell Orienta coordina les accions de tres regidories de la ciutat per oferir un sistema d’acompanyament integral i personalitzat per a joves amb risc d’abandonament escolar. Un programa que ha fet la ciutat mereixedora del premi Educaweb a la Ciutat Educadora i que ha fet reduir la taxa d’absentisme al 9% en centres públics

1 2